Последни новини

1. You are EU!
2. Проучване за стандарта на живот на европейците
3. DiscoverEU: 47 700 карти за пътуване за млади европейци
4. По-строги мерки в ЕС за борба с трафика на хора
5. ЕС и Украйна
6. Политиката на сближаване в България
7. Справяне с енергийната криза в ЕС

Всички новини

Euro-Youth MEDIALAB 2.0

Създадена на: 28 11 2019

В седмицата 20-24 ноември френската организация „Foyer Rural CEPAGE„ посрещна представителите на 4 чуждестранни партньора – „Fundacja Inkubator Innowacji“– Полша, „Adegua“ - Испания, „IndieGesta“ – Италия и Сдружение „Нови хоризонти“ - България в град Пюже-Тение за транснационална среща. Тази дейност е част от проект „Euro-Youth Medialab -Autonomy and cooperation of groups of young reporters for active citizenship“

Настоящият проект е продължение на реализирания преди това проект по програма KA2 „Еразъм+“, насочен към създаване на местни младежки групи от репортери.

Новите задачи, които са си поставили партньорите са да насърчат автономията на съществуващите групи от репортери и същевременно да поощрят сътрудничеството между младежите от 5-те държави в работата им по отразяване на теми, касаещи активното гражданство.

По време на транснационалната среща партньорите обсъдиха опита си в създаването и съживяването на MediaLab групи, прегледани бяха бюджета и административните позиции, обсъдени вътрешната и външната комуникация на проекта, разпределени задачи и определени отговорности на всеки партньор. Представителите на петте организации се срещнаха с участниците във френската MediaLab група, за да чуят техните очаквания от проекта и да отговорят на въпросите им..

Следете за повече новини за Euro-Youth MediaLab 2.0! !

Снимки: Катя Дейнека

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct