Последни новини

1. DiscoverEU: 35 000 младежи ще получат безплатна карта за пътуване с влак
2. Подкрепа на интеграцията на украинските МСП в единния пазар
3. Ролята на иновациите и новите технологии в спортния сектор
4. Oбучение за млади журналисти по европейски теми
5. ЕС определя цели за устойчивост при бедствия
6. ЕС мобилизира допълнителна спешна помощ за Сирия и Турция
7. Партньорите от ЕС и Г-7 се споразумяват за ценови таван за руските нефтопродукти

Всички новини

„Твоята Европа, твоето мнение!“,

Създадена на: 30 03 2018

Младите европейци заявяват, че повече възможности за изучаване на езици чрез пътуване, повече достъпни европейски културни обекти и запазването на нашата култура чрез националната кухня и занаятите могат да бъдат източник на вдъхновение за младежите в Европа да откриват различни култури и да разбират по-добре общото ни културно наследство. Това бяха основните препоръки, отправени към политиците в ЕС от 99 ученици от цяла Европа, участвали в тазгодишната младежка проява „Твоята Европа, твоето мнение!“ (YEYS). Организирана от Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), проявата се проведе за девети път в Брюксел.

На 15 и 16 март 2018 г. ЕИСК посрещна ученици от 33 гимназии в 28 държави членки на ЕС и 5 държави кандидатки. Тъй като 2018 г. е обявена за европейска година на културното наследство, акцентът на проявата беше културата, а мотото „Единство в многообразието: за ново бъдеще на европейската култура“.

Заместник-председателят на ЕИСК Гонсалу Лобу Шавие подчерта значението на вслушването в младите хора и техните идеи. „Този невероятен проект, наречен Европа, принадлежи на всички, то е изграден от всички и всеки има право на глас. Затова сте тук“, заяви г-н Лобу Шавие в приветствието си към учениците.

По време на интензивни дебати и семинари учениците обсъдиха опазването на европейското културно наследство и как да стане то по-привлекателно за младите европейци. Идеите включват важни и широко обсъждани теми в Европа като равенството, сигурността и интеграцията – теми, по които може да се постигне подобрение чрез културни дейности. От общо 10 конкретни препоръки към политиците от ЕС чрез гласуване бяха избрани трите най-привлекателни предложения:

1.Да се използва възможността за откриване на други култури чрез пътуване. Предлага се създаването на специална програма за учебен обмен с езикови курсове, при която учениците ще живеят у семейства и ще научат повече за други култури. „Когато човек влиза в пряк досег с различни култури, ги оценява много повече, и се гордее, че е европеец“, обясни ученичка от Кипър, който представи тази препоръка;

2.Да се опазва културата, да се извличат поуки от миналото и да се използват за изграждане на бъдещето. Предлага се създаването във всяка държава членка на Дом на европейските национални кухни. „Когато се поръчва определено ястие от национална кухня, то се получава с кратко обяснение на историческите обстоятелства, при които първоначално е възникнала рецептата; това ще благоприятства изграждането на повече толерантност между народите“, обясни делегат от Словения. Освен това група ученици предложи създаването на програма за подкрепа на малки занаятчийски работилници за традиционни ръчно изработени изделия с цел запазване на нашите народни култури;

3.Да се съпреживява културата. Предлага се доближаването на културата и културното наследство до всички хора чрез създаването на пътуващи тематични фестивали и избягване на струпването на музеи в големите градове. „Това е отличен модел, който трябва да се опитаме да осъществим, тъй като е начин за обогатяване. Много по-интересно е да се отворим към други култури. Опасявам се обаче, че в момента европейската култура не е осезаема и достъпна“, заяви делегат от Франция.

Културата — сърцето на Европа

Европейските младежи имаха възможност да обсъдят с членове на ЕИСК, експерти и художествени дейци значението на опазването на културното ни наследство и популяризирането му.

„Не можем да изградим Европа без да дадем по-централно място на нашата култура и нашето културно наследство. Прекалено дълго време Европа се изгражда предимно чрез икономика, финанси и пазар“, заяви Снежка Куадвлиг-Михайлович, генерален секретар на „Европа Ностра“ — организация, която съхранява културното и природното наследство в Европа. „Това са изключително важни средства за сближаване на икономиките и обществата. Но какво е сърцето и душата на Европа? Това е културата и културното наследство“, добави тя.

Г-жа Куадвлиг-Михайлович подчерта също, че Европа има споделено културно наследство и нейните граждани носят споделена отговорност за опазването му.

Освен това председателят на ЕИСК Йоргос Дасис изтъкна, че днес много европейци са привилегировани, но не навсякъде в Европа и невинаги е било така. „Важно е да насърчаваме младите хора да поемат отговорността в свои ръце, за да научат повече за постигнатото, но и за да го усъвършенстват. Трябва да работим заедно и особено с младите хора, тъй като без тях нищо няма да се постигне“, каза г-н Дасис.

ЕИСК ще се погрижи трите предложения, получили най-много гласове, да бъдат включени в препоръки на Комитета към европейските законодатели. В допълнение, г-жа Куадвлиг-Михайлович, генерален секретар на „Европа Ностра“, заяви, че би било хубаво тези препоръки да бъдат представени на срещата на високо равнище за европейското културно наследство, която ще се проведе през лятото в Берлин.

Всяка година Комитетът избира на случаен принцип 33 училища — по едно от държава членка или страна кандидатка, и ги кани да участват в тази уникална годишна инициатива за младежта. Поради нарастването на популярността на проявата заместник-председателят г-н Lobo Xavier предложи да се създаде мрежа от ученици и учители, участвали в нея.

Тази година България бе представена от ученици от Профилираната природо-математическа гимназия в Ловеч.

Източник:Европейския икономически и социален комитет

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct