Последни новини

1. DiscoverEU: 35 000 младежи ще получат безплатна карта за пътуване с влак
2. Подкрепа на интеграцията на украинските МСП в единния пазар
3. Ролята на иновациите и новите технологии в спортния сектор
4. Oбучение за млади журналисти по европейски теми
5. ЕС определя цели за устойчивост при бедствия
6. ЕС мобилизира допълнителна спешна помощ за Сирия и Турция
7. Партньорите от ЕС и Г-7 се споразумяват за ценови таван за руските нефтопродукти

Всички новини

„Еразъм+“ навлиза във виртуалното пространство

„Еразъм+“ навлиза във виртуалното пространство

Създадена на: 20 03 2018

Европейската комисия стартира днес проекта „Виртуален обмен Еразъм+“, който цели през следващите две години да се стимулира междукултурният диалог и да се подобрят уменията на поне 25 000 млади хора чрез цифрови средства за учене. Проектът обхваща 33-те държави, участващи в програмата „Еразъм+“, и региона на Южното Средиземноморие, в това число Алжир, Египет, Израел, Йордания, Ливан, Либия, Мароко, Палестина*, Сирия и Тунис.

Онлайн версията на „Еразъм+“ ще допълни традиционната програма за физическа мобилност и може да бъде разширена в бъдеще, за да включи други региони по света.

Комисарят за образованието, културата, младежта и спорта Тибор Наврачич заяви: Макар и много успешна, програмата „Еразъм+“ не винаги е достъпна за всички. Чрез „Виртуален обмен Еразъм+“ ще създадем възможност за повече контакти между хората, ще достигнем до младежите от различни социални среди и ще насърчим междукултурното разбирателство. Този онлайн инструмент ще свързва повече млади хора от ЕС с техни връстници от други държави. Той ще гради мостове и ще помогне за развиването на умения като критично мислене, медийна грамотност, чужди езици и работа в екип.

„Виртуален обмен Еразъм+“ ще свързва млади хора, лица, работещи с младежта, студенти и учени от европейските държави и държавите от Южното съседство на ЕС с помощта на дискусии с участието на модератор, транснационални групи по проекти, отворени онлайн курсове и обучение за застъпничество. Така например, млади хора от различни страни ще могат да се свързват веднъж седмично, за да обсъждат теми като икономическото развитие или изменението на климата в рамките на дискусии с модератор на основата на предоставени им предварително подготвителни материали.

Всички дейности ще се осъществяват като част от програми за висше образование или организирани младежки проекти. По време на подготвителната си фаза „Виртуален обмен Еразъм+“ предизвика интерес сред университетите и младежките организации. Към момента вече има създадени 50 партньорства, а 40 души бяха обучени като модератори на дискусии.

Контактите и обменът с връстници от чужбина са прекрасна възможност за придобиване на нови знания и умения и за повишаване на толерантността и взаимното приемане. „Виртуален обмен Еразъм+“ насърчава междукултурния диалог между младите хора в съответствие с Парижката декларация, договорена по време на неофициалната среща на министрите на образованието от ЕС през март 2015 г. С тази декларация се цели да се насърчат чрез образование гражданството и общите ценности свобода, толерантност и недискриминация.

С бюджет от 2 милиона евро до декември 2018 г., по време на пилотната си фаза „Виртуален обмен Еразъм+“ ще достигне до поне 8 000 млади хора. Ако се увенчае с успех, се предвижда инициативата да бъде удължена до края на 2019 г. и ще достигне до още 17 000 души. В бъдеще „Виртуален обмен Еразъм+“ може да се превърне в редовна дейност и да бъде разширена, за да достигне до още повече млади хора в други региони.

Програмата „Еразъм+“ вече предоставя подкрепа за мобилност, свързана с учене или преподаване, между ЕС и държавите от Южното му съседство. От 2015 г. насам бяха финансирани над 1 000 проекта между европейски и южносредиземноморски университети, по които се предвижда около 15 000 студенти и персонал от Южното Средиземноморие да дойдат в Европа, а над 7 000 европейци ще преподават или ще учат в тези държави. В допълнение, всяка година около 2 200 млади хора от държави от Южното съседство на ЕС и лица, работещи с младежта, участват в проекти за неформално учене.

За повече информация

Уебстраница: „Виртуален обмен Еразъм+“

Източник: Европейска комисия

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct