Последни новини

1. DiscoverEU: 35 000 младежи ще получат безплатна карта за пътуване с влак
2. Подкрепа на интеграцията на украинските МСП в единния пазар
3. Ролята на иновациите и новите технологии в спортния сектор
4. Oбучение за млади журналисти по европейски теми
5. ЕС определя цели за устойчивост при бедствия
6. ЕС мобилизира допълнителна спешна помощ за Сирия и Турция
7. Партньорите от ЕС и Г-7 се споразумяват за ценови таван за руските нефтопродукти

Всички новини

Здравословна храна в европейските училища

Създадена на: 16 03 2018

През учебната 2016—2017 година повече от 12,2 милиона деца в 79 000 училища са взели участие в схемата на ЕС за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата, а около 18 милиона деца в ЕС са участвали в схемата на ЕС за предлагането на мляко, както е видно от последните

мониторингови доклади. Това представлява над 74 000 тона плодове и зеленчуци и над 285 000 тона млечни продукти, разпределени главно сред деца на възраст между 6 и 10 години.

В допълнение към разпространението на тези продукти, схемата на ЕС за училищата насърчава здравословните хранителни навици у децата и включва специални образователни програми, чрез които се изтъква значението на доброто хранене и се обяснява как се произвежда храната.

В рамките на тази схема всяка учебна година се заделят 150 млн. евро за плодове и зеленчуци и 100 млн. евро за мляко и други млечни продукти. Разпределените средства за всички 28 държави членки, участващи в схемата за учебната 2018—2019 година, наскоро бяха одобрени и се очаква да бъдат приети от Европейската комисия до края на март.

Страните, които желаят да участват в схемата на ЕС за училищата, трябва до края на месец януари да подадат до Комисията искане за подкрепа. Ориентировъчното разпределение на бюджета на ЕС за всяка държава членка се изчислява въз основа на броя на учениците в нея, а за млякото — въз основа на усвояването по време на предишната схема. Националните органи имат право да прехвърлят част от отпуснатия бюджет (20 %—25 %) от един сектор в друг. Те

могат също да заявят готовността си да изразходят повече от размера на исканата помощ, ако други държави членки откажат да се възползват изцяло от предоставените им средства.

Освен че могат да определят точно как да приложат схемата, например чрез избора на тематични образователни мерки или на други селскостопански продукти, които децата да получават в училище, държавите членки имат възможност да допълват предоставяната от ЕС помощ с национална помощ, за да финансират схемата.

Изборът на продуктите зависи от здравни и екологични съображения, тяхната сезонност, разнообразие и наличност. Държавите членки могат да отдадат предпочитание на закупуването на местни или регионални продукти, биологични продукти, на късите вериги на доставка, екологичните предимства, както и на схемите за качество на селскостопанските продукти.

През периода 2016—2017 г. ябълките са били най-широко предлаганият плод, наред с крушите, сливите, прасковите, нектарините, портокалите, ягодите и бананите. Морковите, доматите,

краставиците и чушките са били най-популярните зеленчуци. Образователните мерки са включвали посещения в земеделски стопанства, поддържане на училищни зеленчукови градини,

курсове и/или състезания по готварство, уроци от специалисти по хранене, игри и т.н. Най-популярните категории продукти в рамките на схемата за предлагане на мляко в училищата са били млякото и ароматизираните и ферментиралите млечни продукти, като киселите млека.

Сиренето също се е радвало на успех.

Мониторингови доклади на държавите членки относно схемата на ЕС за предлагане на плодове и

зеленчуци в училищата през периода 2016—2 017 г.

Схема на ЕС за предлагане на плодове, зеленчуци и млечни продукти в училищата Ориентировъчно разпределение на помощта по държави членки

Източник:Европейска комисия

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct