Последни новини

1. Младежки обмен по програма "Еразъм+" в гр.Баена - Испания
2. Здравословна храна в европейските училища
3. Играчките и автомобилите оглавяват списъка по брой сигнали за опасни стоки в ЕС
4. Ключово споразумение полага основите към 5G мрежа в ЕС
5. Прекъсване на източниците на доходи за терористи
6. Европейската комисия срещу незаконното онлайн съдържание
7. Младежка дискусия „Социална справедливост, борба с бедността и социалното изключване”

Всички новини

Играчките и автомобилите оглавяват списъка по брой сигнали за опасни стоки в ЕС

Създадена на: 13 03 2018

Европейската комисия публикува своя доклад относно системата за бърз обмен на информация за опасни продукти за 2017 г . Според него националните органи са използвали системата за бърз обмен на информация в още по-голяма степен, като са изпратили чрез нея над 2000 сигнала за опасни продукти.

Кои продукти крият най-много рискове?

Категорията продукти, за които най-често са подавани сигнали, са били детските играчки (29%), следвани от моторните превозни средства (20%) и облеклата, текстилните изделия и модните артикули (12%).

2201-те сигнала, изпратени чрез системата за бърз обмен на информация, са довели до почти 4000 последващи действия, като например изтегляне на продукти от пазара. Това показва, че

всички национални органи са следели внимателно сигналите в системата и са взели всички необходими мерки, за да направят пазара по-безопасен за потребителите.

Как системата предпазва потребителите от опасни продукти, продавани онлайн?

Потребителите все по-често купуват стоки по интернет директно от държави извън Съюза. Предизвикателството днес е да се гарантира, че тези продукти отговарят на стандартите на ЕС за безопасност.

Много от опасните продукти, за които е подаден сигнал в системата за бърз обмен на информация, се продават също на онлайн платформи или пазари. Във връзка с това явление Комисията насърчава сътрудничеството със своите международни партньори и онлайн

платформите, за да се предотврати достигането на опасни продукти до европейските потребители. На 1 март 2018 г. Комисията отправи препоръка с набор от оперативни мерки, които онлайн платформите и държавите членки могат да предприемат, за да се борят по-успешно с

незаконното онлайн съдържание, включително опасните продукти.

По-специално, Комисията призовава платформите да поемат доброволни ангажименти, които надхвърлят правните им задължения в областта на безопасността на продуктите.

Откъде идват опасните продукти?

По-голямата част от опасните продукти, за които е подаден сигнал в системата, са внесени от държави извън ЕС. Китай е на първо място сред страните на произход, но делът на сигналите през 2017 г. е същият като през предходната година – 53% (1155 сигнала). Комисията продължава да си сътрудничи тясно с китайските власти – обсъждат се конкретни случаи и се предприемат различни действия, като например обмен на добри практики. Броят на уведомленията за опасни продукти с произход от ЕС е бил 413 (26%).

Следващи стъпки

Системата за бърз обмен на информация е важен инструмент, който компетентните национални органи използват за прилагане на законодателството на ЕС за защита на потребителите. За да се

подобри още повече прилагането, през април Комисията ще представи своя „нов търговски механизъм за потребителите“, който има за цел модернизиране на действащите правила и подобряване на защитата на

потребителите.

Комисията ще продължи да работи по модернизирането на системата за бърз обмен на информация, което ще даде възможност на властите и предприятията да осигуряват на потребителите по-добра защита от опасни продукти.

Източник: Европейска комисия

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct