Последни новини

1. DiscoverEU: 35 000 младежи ще получат безплатна карта за пътуване с влак
2. Подкрепа на интеграцията на украинските МСП в единния пазар
3. Ролята на иновациите и новите технологии в спортния сектор
4. Oбучение за млади журналисти по европейски теми
5. ЕС определя цели за устойчивост при бедствия
6. ЕС мобилизира допълнителна спешна помощ за Сирия и Турция
7. Партньорите от ЕС и Г-7 се споразумяват за ценови таван за руските нефтопродукти

Всички новини

Младежка дискусия „Социална справедливост, борба с бедността и социалното изключване”

Младежка дискусия „Социална справедливост, борба с бедността и социалното изключване”

Създадена на: 26 02 2018

В своята десетгодишна дейност като информационен център екипът на „Европа Директно” Смолян е целял да провокира дебати с широката общественост чрез организирането на кръгли маси, форуми, дискусии и да обобщава обратната връзка относно гледните точки и реакциите на местната общественост по въпросите на ЕС.

В тази връзка младежите (15-25 г.) винаги са били най-чувствителни към „горещите" теми на деня и са показвали желание за участие, споделяне на мнение и търсене на допълнителна информация.

Дебатът за социалното измерение на ЕС е в своя пик и организираната от „Европа Директно” Смолян младежка дискусия на тема „Социалната справедливост, борбата срещу бедността и социалното изключване" отговори на нуждата от акцентиране върху темата на местно ниво.

Проведената на 23 февруари дискусия с ученици горен курс и студенти от гр.Смолян, засегна темите за масовата миграция на младите, социалното неравенство в региона , социалното изключване и бедността, мотивацията за активно гражданско участие.

Смолянските младежи, пряко засегнати от тези проблеми, показаха интерес към дискусията и споделиха своето виждане за справяне със социалните предизвикателства.

Специални гости на дискусията бяха и 24 младежи от 4 европейски държави, участващи в местен младежки обмен по програма „Еразъм+”.Те споделиха своето виждане по темата и начините за справяне с аналогични проблеми в техните държави. Създалата се международна дискусия показа различията и приликите в младежките възгледи, както и начини за справяне в общоевропейски план с предизвикателствата пред социалната политика на ЕС.

Като модератор на дискусията бе привлечен младежки работник, който по достъпен начин представи пред 40-те младежи информация за действията на европейските институции по темата и чрез игрово-симулативен метод събра и анализира мненията им.

Снимки Тук

Европейски информационен център „Европа Директно” Смолян продължава да търси мненията на родопчани по важни европейски теми и остава посредник за директна връзка с европейските институции.

Източник: „Европа Директно” Смолян

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct