Последни новини

1. Броят на евродепутатите ще намалее след Брекзит
2. 589 000 европейски фирми ще се възползват от финансиране по линия на Плана Юнкер
3. Заетостта и социалното положение в ЕС продължават да се подобряват
4. 2018 година е обявена за Европейска година на културното наследство
5. По-добра и справедлива селскостопанска политика на ЕС
6. Мини проект на Сдружение"Деца със специални потребности" гр. Мадан
7. Премахване на неоправданото блокиране на географски принцип за потребителите в интернет

Всички новини

2018 година е обявена за Европейска година на културното наследство

Създадена на: 06 02 2018

2018 година е обявена за Европейска година на културното наследство.

Културното наследство е формираща част от нашето ежедневие. То е навсякъде в градовете, природните ландшафти и археологическите обекти на Европа. То е не само в литературата, изкуството и предметите, но и в занаятите, които научаваме от нашите предци, приказките, които разказваме на нашите деца, храната, на която се наслаждаваме, и филмите, които гледаме и в които разпознаваме себе си.

Културното наследство обединява Европа чрез общите ни история и ценности. То е и израз на богатството и разнообразието на нашите културни традиции. Нашето общо културно наследство трябва да бъде разбрано, ценено и чествано. Но то не е просто наследство от миналото. То ни помага и да градим бъдещето.

През 2018 г. в Европа ще се организират редица единствени по рода си инициативи и прояви, за да може хората да се доближат до своето културно наследство и да се чувстват по-съпричастни към него, да се поощрят споделянето и високото оценяване на богатото културно наследство на Европа, както и да се засили чувството на принадлежност към общо европейско пространство. Европейската година на културното наследство принадлежи на всички нас!

ЗАЩО Е НЕОБХОДИМА ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО?

Културното наследство обединява хората и допринася за изграждането на по-сплотени общества. То води до растеж и създаване на работни места в градовете и регионите на Европа и е от основно значение в отношенията с останалата част на света. За Европа това е голям потенциал, но той трябва да бъде използван по-добре — и Европейската година на културното наследство може да ни помогне да постигнем това.

Проявите през годината ще са насочени към децата и младите хора, които ще пазят нашето културно наследство за следващите поколения. Поставя се акцент върху тази образователна стойност на културното наследство, както и върху неговия принос за устойчивото икономическо и социално развитие.

В рамките на Европейската година на културното наследство също така се насърчават интелигентни начини за опазване, управление и нов поглед върху наследството на Европа.

Културното наследство на Европа е изправено пред различни предизвикателства — от промените в начина, по който хората участват в културни дейности, до екологичните заплахи и незаконния трафик на паметници на културата.

Как по-добре да насърчаваме големия потенциал на културното наследство? Как можем да оползотворим в най-голяма степен неговите социални и икономически ползи? Как най-добре да защитаваме и управляваме културното си наследство, като същевременно гарантираме достъп до него за хората от всички социални среди?

Европейската година на културното наследство е отлична възможност за размисъл относно начините за по-успешно използване на потенциала и преодоляване на предизвикателствата пред сектора.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct