Последни новини

1. „Твоята Европа, твоето мнение!“,
2. ЕС предприема стъпки към създаването на Съюз за отбрана
3. "Потребителите на "Фейсбук" имат право да знаят какво се е случва с данните им"
4. „Еразъм+“ навлиза във виртуалното пространство
5. Младежки обмен по програма "Еразъм+" в гр.Баена - Испания
6. Здравословна храна в европейските училища
7. Играчките и автомобилите оглавяват списъка по брой сигнали за опасни стоки в ЕС

Всички новини

По-добра и справедлива селскостопанска политика на ЕС

Създадена на: 13 12 2017

Във вторник евродепутатите приеха реформи за опростяване на селскостопанската политика на ЕС, укрепване на преговорните позиции на земеделските стопани спрямо супермаркетите и подготовка за рискови ситуации.

Новите правила на Общата селскостопанска политика (ОСП) ще влязат в сила от следващата година. Реформите бяха одобрени от 503 гласа „зa“, срещу 87 гласа „против“ и 13 „въздържал се“.

Подкрепа на земеделците за по-справедлива верига на доставки

Новите правила ще позволят на всички признати организации на земеделски стопани да планират производството и да преговарят за доставки от името на своите членове без да се нарушават правилата на ЕС в областта на конкуренцията. Досега колективните преговори бяха разрешени само в няколко сектора като производство на мляко, зехтин, говеждо или зърнени култури.

По-добри средства за справяне с пазарните и производствените рискове

Земеделските стопани ще могат по-добре да се предпазват от нестабилност на пазара и рискове като неблагоприятни климатични явления и болести по животните и растенията. Мерките за стабилизиране на доходите на земеделските стопани, включително и увеличаване на обезщетенията по застраховките на животни и растения, ще бъдат по-добре адаптирани към техните нужди от взаимоспомагателни фондове, собственост на земеделски стопани. Европейската комисия ще бъде оправомощена да реагира по-бързо на кризи с извънредни мерки за подпомагане на земеделските стопани.

Повече гъвкавост за активни и млади фермери

Държавите от ЕС ще имат повече гъвкавост в определението за „активен земеделски стопанин“, което означава лице, отговарящо на условията на ЕС за отпускане на субсидии за селското стопанство. Ще се увеличат и добавките за млади земеделски стопани - от 25% на 50% от основното плащане за първите 25-90 хектара, за да може работата в подобен застаряващ сектор да стане по-привлекателна.

Източник:Информационно бюро на Европейския парламент в България

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct