Последни новини

1. Младежки обмен по програма "Еразъм+" в гр.Баена - Испания
2. Здравословна храна в европейските училища
3. Играчките и автомобилите оглавяват списъка по брой сигнали за опасни стоки в ЕС
4. Ключово споразумение полага основите към 5G мрежа в ЕС
5. Прекъсване на източниците на доходи за терористи
6. Европейската комисия срещу незаконното онлайн съдържание
7. Младежка дискусия „Социална справедливост, борба с бедността и социалното изключване”

Всички новини

Многоезичието в Европейския парламент

Създадена на: 27 07 2017

В Европейския парламент всички официални езици са еднакво важни: всички парламентарни документи се публикуват на всички официални езици на Европейския съюз (ЕС) и всички членове на Европейския парламент имат правото да говорят на официален език по свой избор. Това гарантира също така, че всеки може да следи и да се запознае с работата на Парламента.

Европейският съюз винаги е разглеждал съществуващото в него многообразие от култури и езици като ценност. Дълбоко заложено в европейските договори, многоезичието представлява отражение на това културно и езиково многообразие. Благодарение на него също така европейските институции са по-достъпни и прозрачни за всички граждани на Съюза, което от съществено значение за успеха на демократичната система на ЕС.

Това, което отличава Европейския парламент от останалите институции на ЕС, е неговото задължение да осигури възможно най-голяма степен на многоезичие. Всеки европейски гражданин има правото да се кандидатира на изборите за Европейски парламент. Би било неразумно да се изисква от членовете на ЕП да владеят съвършено един от най-често използваните езици, като френски или английски. Правото на всеки член на ЕП да чете и изготвя парламентарни документи, да следи дебатите и да говори на своя език се признава изрично в Правилника за дейността на Парламента.

Всички граждани на ЕС трябва да имат възможността да четат законодателството, което ги засяга, на езика на своята страна. Като съзаконодател Европейският съюз има също така задължението да гарантира, че лингвистичното качество на всички закони, които той приема, е безупречно на всички официални езици.

Съгласно европейското законодателство европейците имат право да следят работата на Парламента, да отправят въпроси и да получават отговори на своя собствен език.

Инфографика: Езиковото разнообразие в Европа

Източник:http://www.europarl.europa.eu/portal/bg

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct