Последни новини

1. Мини-проект „Ползи от 10 годишното членство на България в ЕС”
2. Back to school 2017
3. Пътуващатa изложба „Наследството на Римските договори за днешна Европа: 1957-2017” в Смолян
4. 26 септември - Европейски ден на езиците
5. Пътуваща изложба „Наследството на Римските договори за днешна Европа: 1957-2017 “
6. Общините получават до 3000 лева за проекти, свързани с Българското председателство на Съвета на ЕС 2018
7. „Европа на резултатите”

Всички новини

Бяла книга за бъдещето на Европа и пътят напред

Бяла книга за бъдещето на Европа и пътят напред

Създадена на: 27 07 2017

В Бялата книга, представена от Европейската комисия на 1 март, се посочват възможни пътища за бъдещето на Европа. Изправени сме пред множество предизвикателства — като се започне от глобализацията и се стигне до въздействието на новите технологии върху обществото и работните места, до опасенията във връзка със сигурността и възхода на популизма. Не бива да оставяме тези тенденции да ни повлекат, а трябва да се възползваме от възможностите, които те предоставят.

Затова в Бялата книга се предлагат пет сценария за развитието на Съюза в зависимост от избора, който ще направим.

Бялата книга бележи началото, а не края на този дебат. На 25 март лидерите на Европейския съюз се събраха в Рим, за да отбележат 60-ата годишнина на Договорите от Рим, да разгледат миналите постижения и да обсъдят как би могло и би трябвало да изглежда нашето общо бъдеще. Впоследствие бяха публикувани пет документа за размисъл, за да започне дискусията по въпросите, които в най-голяма степен засягат нашето бъдеще.

Продължаваме да работим усилено, за да разполагаме с план, визия и начертан път, които да представим на хората преди изборите за Европейски парламент през юни 2019 г.

Всички ние имаме думата: бъдещето на Европа е в нашите собствени ръце.

До момента Европейската комисия е създала 5 документа за размисъл, с които иска да провокира дебати сред гражданите на Съюза по важни теми. Целта е да се набележи визия/сценарий за бъдещото развитието на ЕС, която да е споделена от всички държави членки.

Петте документа за размисъл:

Социалното измерение на Европа

Извличането на ползите от глобализацията

Задълбочаването на икономическия и паричен съюз

Бъдещето на европейската отбрана

Бъдещето на финансите на ЕС

Източник:https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_bg

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct