Последни новини

1. Мини-проект „Ползи от 10 годишното членство на България в ЕС”
2. Back to school 2017
3. Пътуващатa изложба „Наследството на Римските договори за днешна Европа: 1957-2017” в Смолян
4. 26 септември - Европейски ден на езиците
5. Пътуваща изложба „Наследството на Римските договори за днешна Европа: 1957-2017 “
6. Общините получават до 3000 лева за проекти, свързани с Българското председателство на Съвета на ЕС 2018
7. „Европа на резултатите”

Всички новини

Бъдещето на политиката на сближаване на ЕС за периода след 2020 г.

Създадена на: 14 06 2017

Съществуващата политика на сближаване смекчи въздействието на икономическата криза и бюджетните ограничения, но регионалните различия и социалното неравенство продължават да бъдат високи. Това подчертават евродепутатите в резолюция, приета с 350 гласа „за“ срещу 149 „против“, 171 „въздържал се“.

Те настояват за консолидирани действия в политиката на сближаване на ЕС след 2020 г., за да се намалят тези различия и да се предотврати развитието на нови такива във всички видове региони.

Основни предложения за подобряване политиката на сближаване след 2020 г.:

– достатъчен бюджет;

– по-добро взаимодействие между фондовете;

– ЕФСИ не следва да подкопава стратегическата съгласуваност, териториалната концентрация и дългосрочната перспектива на програмирането на политика на сближаване;

– опростяване на общата система за управление на всички равнища;

– хармонизиране между политиката на сближаване и политиката в областта на конкуренция по отношение на правилата за държавни помощи;

– грантовете следва да продължат да бъдат основата на финансирането на политиката на сближаване, а заемите, капиталите или гаранциите може да изпълняват допълваща роля, като използването им трябва да се извършва предпазливо.

За повече информация относно средствата от фондовете, които всяка страна членка получава, кликнете върху интерактивната карта (уебсайт на ЕК).

Всички проекти, финансирани по линия на регионалната политика на ЕС във страните членки, може да намерите тук.

Източник:Пресслужба на ЕП

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct