Последни новини

1. Отбелязване на Европейската година на уменията в Смолян
2. „КОД: СИНЬО”
3. Фестивал на чуждите езици 2023
4. Обучение за учители
5. Европейски избори 2024
6. Български проект сред финалистите за награди #LIFE!
7. 30 години от създаването на Кохезионния фонд

Всички новини

Какво предстои в следващите 100 дни след изборите?

Какво предстои в следващите 100 дни след изборите?

Създадена на: 12 02 2014

След като всички официални резултати вече са обявени, компетентните национални органи информират Европейския парламент за имената на новоизбраните депутати. След проверка на техните документи от администрацията на Парламента, 751-мата новоизбрани членове на ЕП могат да заемат местата си при откриването на първата сесия на 1 юли 2014 г.

Преди учредителната пленарна сесия през юли, новоизбраните депутати се срещат и организират съгласно политическата си принадлежност. Официалните политически групи, които ще съставляват Парламента, трябва да бъдат образувани до края на юни.

1. Срещи на политическите групи през юни

През юни членовете на ЕП от различни държави членки на ЕС формират политически групи въз основа на своите политически възгледи. За да бъде официално призната, политическата група трябва да се състои от поне 25 членове и в нея да има представители на не по-малко от една четвърт от държавите членки (т.е. не по-малко от 7 държави).

2. Учредителната сесия на 1—3 юли 2014 г. в Страсбург

Първата сесия на новия Парламент ще бъде посветена на официалното сформиране на ЕП, когато новите членове избират своя председател, четиринадесетте заместник-председатели и шестимата квестори. Бившият председател ще председателства първата сесия, ако е бил преизбран. В противен случай тази задача се изпълнявана от един от бившите заместник-председатели по реда на старшинството, или, ако никой от тях не присъства, от члена на ЕП, който има най дълго членство в Парламента. (Правило 12 от Правилника за дейността на Парламента.)

Избиране на председател на ЕП

Кандидатурите за председател могат да бъдат издигнати или от политическа група, или от минимум четиридесет членове на ЕП (член 13 от правилника). Избирането се извършва по време на първата парламентарна сесия чрез тайно гласуване. За да бъде избран, кандидатът трябва да получи абсолютно мнозинство от подадените гласове, т.е. 50% плюс един (член 14 от правилника). Ако след третото гласуване нито един от кандидатите не е получил абсолютно мнозинство от подадените гласове, само първите двама членове, събрали най-много гласове, участват в четвъртото гласуване.

Новоизбраният председател заема мястото си и може да държи встъпителна реч (като може да предпочете да направи няколко кратни коментара и да държи официална реч на по-късна дата); след това председателства избирането на заместник-председатели и квестори.

Избиране на заместник-председатели и квестори.

Кандидатурите за постовете на заместник-председатели и квестори също трябва да бъдат издигнати или от политическа група, или от минимум четиридесет членове на ЕП. Изборите за заместник-председатели се провеждат на втория ден на пленарната сесия чрез тайно гласуване.

Ролята на заместник-председателите и квесторите

Ролята на заместник-председателите е да заместват председателя, като изпълняват неговите/нейните задължения, когато е необходимо, включително да председателстват пленарни заседания (член 21 от правилника). Освен това, те са членове на Бюрото —органът, отговарящ за всички административни, отнасящи се до персонала и организационни въпроси. Петимата квестори отговарят за административни въпроси, пряко свързани с членовете на ЕП (член 26 от правилника).

3. Учредяване на парламентарните комисии: 3—7 юли (Брюксел)

В седмицата след учредителната сесия на новия Парламент неговите постоянни комисии, както и междупарламентарните делегации, ще изберат своите председатели и заместник-председатели.

Всяка постоянна комисия избира свое Бюро, което се състои от председател и заместник-председатели. Точният брой на заместник-председателите, които да бъдат избрани, се определя от Парламента въз основа на предложение на Председателския съвет.

Повече информация можете да откриете в раздела «Често задавани въпроси», на следния адрес:

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/FAQ

4. Сесия на ЕП, 14—17 юли, Страсбург

Избор на председател на Комисията

Съгласно договора от Лисабон Парламентът избира председателя на Комисията. Европейският съвет, който се състои от държавните и правителствените ръководители на страните членки, трябва да вземе предвид резултатите от изборите за Европейски парламент, когато издига кандидатурата за председател на Комисията. Правителствата ще бъдат улеснени, тъй като разпределението на новите политически групи в Парламента би трябвало да стане известно в средата на юни.

След като Европейският съвет направи своето предложение за председател на Комисията, може да започне период на преговори с Парламента, по време на който се обсъждат политическите приоритети и програма на кандидата.

Втората пленарна сесия през юли ще предостави първата възможност на членовете на ЕП да гласуват. За да бъде избран за председател на Комисията, кандидатът трябва да бъде подкрепен от мнозинство от членовете на ЕП, т.е. поне от половината от 751-мата членове на ЕП (376).

Избирането става с тайно гласуване. Ако кандидатът бъде отхвърлен, Европейският съвет, чрез квалифицирано мнозинство, в срок от един месец, предлага друг кандидат.

Когато председателят на Комисията бъде избран, Съветът, заедно с новоизбрания председател, приемат списъка с предложените комисари.

5. Септември/октомври 2014 г. (очаква се потвърждение), Брюксел/Страсбург

Изслушване на предложените кандидати за комисари и гласуване

Предложеният за комисар се явява пред парламентарната комисия, която работи в областта, в която комисарят ще работи, ако бъде одобрен. Изслушванията са публични. След тях всяка комисия се среща при закрити врата и прави оценка на качествата и представянето на кандидата, която се изпраща на председателя на Парламента. Случвало се е тези изслушвания да доведат до оттегляне на кандидата за комисар или до промяна на портфолиото му.

След този низ от изслушвания, на сесия на Парламента председателят на Комисията представя целия колегуим на комисарите и тяхната програма. Председателят на Комисията, Върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката за сигурност и други членове на Комисията трябва да бъдат одобрени от Парламента. Ако Парламентът одобри председателя и комисарите, те могат да бъдат назначени от Европейския съвет, който взима решението с квалифицирано мнозинство.

Ако впоследствие настъпи съществено изменение в Комисията или се появят незаети постове, съответните комисари или кандидатите трябва да бъдат изслушани (отново) от съответните комисии.

Източник: Пресслужба на Информационното бюро на ЕП в България

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct