Последни новини

1. Урсула фон дер Лайен произнася знаковата си реч за състоянието на ЕС
2. Европейската комисия в готовност за емитирането на 250 милиарда евро „зелени“ облигации
3. Започва конкурсът на ЕС за млади преводачи
4. Отново на училище: подкрепа от ЕС за ученици, студенти и учители
5. Тръгва експресът „Връзка с Европа“ по повод Европейската година на железопътния транспорт
6. Коронавирус: 70 % от пълнолетното население на ЕС е напълно ваксинирано
7. Политика на сближаване на ЕС: 120 милиона евро в подкрепа на възстановяването в България

Всички новини

Права на пътниците: какво трябва да знаят пътниците с ограничена подвижност, когато им предстои полет?

Права на пътниците: какво трябва да знаят пътниците с ограничена подвижност, когато им предстои полет?

Създадена на: 16 06 2012

Комисията публикува ръководство, в което се изясняват правата на пътниците с увреждания и на лицата с намалена подвижност при пътуване с въздушен транспорт. Ръководството е публикувано в навечерието на Олимпийските игри 2012 — едно от най-големите спортни събития в света, които ще се проведат това лято в Лондон, именно за да се улесни придвижването на участващите атлети и на много граждани на ЕС с ограничена подвижност, които все още срещат проблеми при полет. Ръководството се основава на подробна оценка на регламента относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт.

В какво се състои проблемът?

Законодателството на ЕС за правата на пътниците е в сила от повече от четири години. Все още обаче съществуват практически проблеми и неясноти както за въздушните превозвачи и летищата, така и за пътниците с увреждания и с ограничена подвижност.

В твърде много случаи пътниците все още страдат от неоправдан отказ или ограничения при резервация или отвеждане към самолета поради неясни съображения за сигурност (виж по-долу).

Значителен брой пътници не са запознати с правата си;

Само ограничен брой пътници (около 40 %) уведомяват предварително за нуждата си от помощ преди пътуването. Това е основен проблем за летищата и въздушните превозвачи при опитите им да предоставят помощ;

Поради непоследователното прилагане на закона при различни пътувания пътниците се сблъскват с различни изисквания и различни ограничения на летищата и авиокомпаниите.

Ето и няколко примера:

•На висш служител на ООН е отказан достъп на борда за полет от Хийтроу до Женева, тъй като не е имал придружител. Служителят е често пътуващ параплегик, който пътува без придружител цели 15 години.

•На трима пътници е отказан достъп на борда за вътрешни полети във Франция, тъй като са били без придружители. По-късно те успешно оспорват решението пред съда. На авиокомпанията и на дружеството за наземни летищни услуги са наложени значителни глоби поради неспазване на разпоредбите.

Какви са действащите правила?

Действащото законодателство на ЕС относно правата на пътниците влезе изцяло в сила през юли 2008 г. (Регламент (ЕО) № 1107/2006) и гарантира правото на недискриминация, основана на увреждане или ограничена подвижност. Лицата с увреждания и с ограничена подвижност имат същото право да пътуват като тези без такива ограничения на подвижността.

Тези права включват:

•Право на недискриминация при резервиране на полет и закупуване на билет;

•Правото да пътуват при равни условия с всички други пътници;

•Правото на информация относно правилата за безопасност, прилагани от въздушните превозвачи;

•Правото на безплатна помощ на летищата и на борда на въздухоплавателните съдове;

•Правото да транспортират безплатно два броя оборудване, свързано с подвижността.

За да се възползват от тези права, пътниците с увреждания и с ограничена подвижност трябва да имат предвид следното:

от решаващо значение е да предупредите авиокомпанията, пътническата агенция или туроператора за нуждите си най-малко 48 часа преди излитане. Управляващите органи на летищата ще бъдат съответно уведомени и ще отговарят за предоставянето на помощ до изхода за отвеждане към самолета и до Вашето място; след това оказването на помощ е отговорност на авиокомпаниите. Помощта е безплатна.

Въпреки че не е задължително да уведомявате предварително, препоръчително е да го направите, за да се гарантира, че доставчиците на услугите (управителите на летището и въздушните превозвачи) могат да организират най-подходящата помощ в зависимост от вашите потребности и обстоятелствата, свързани с пътуването Ви.

Исканията за транспортиране на електрически инвалидни колички или пренасянето на други потенциално опасни стоки трябва да бъдат отправени до въздушния превозвач 48 часа предварително.

На първо място обаче е безопасността на всички пътници и на членовете на екипажа на борда. Ако въздушните превозвачи откажат достъп на борда на лица с увреждания или с ограничена подвижност, основанието за това трябва да бъдат надлежно обосновани съображения за сигурност.

От влизането в сила на регламента всяка година над 2 милиона пътници с увреждания и с ограничена подвижност, които ползват основните европейски летища (данни за 2010 г.), се радват на по-лесен достъп до въздушния транспорт и на по-безпроблемни пътувания.

А днес — четири години от неговото прилагане — бяха направени някои заключения, които доведоха до публикуването на настоящото ръководство, за да се изяснят някои от правата и задълженията на различните участници.

Какво предлагаме?

Ръководството обхваща пътници на всички летища на ЕС, както и операциите на превозвачи от ЕС, които влизат в ЕС, извършват полети в неговите рамки или напускат неговата територия. То също така обхваща превозвачи, които не са от ЕС, но извършват полети в неговите рамки или напускат неговата територия.

Целта на насоките е да се предоставят разяснения относно правилата за достъп до пътуване с въздушен транспорт без дискриминация, като същевременно се спазва основният и водещ принцип на безопасност за всички лица на борда.

Ръководството беше предмет на подробни обсъждания със заинтересованите страни: националните органи, авиационната индустрия (организации на авиокомпаниите и на летищата), както и сдружения на потребители и ползватели, и по-специално представляващите лицата с увреждания и с ограничена подвижност. В него се предоставят насоки под формата на 22 въпроса и отговора и обхващат редица области.

За целите на тази информационна бележка тук ще бъдат представени само най-често срещаните практически проблеми.

Кой е пътник с ограничена подвижност?

В какво се състои проблемът с определението?

Определението, посочено в регламента, е много общо и обхваща: „всяко лице, което по време на използване на транспорт е с ограничена подвижност поради някакво физическо увреждане (сензорно или локомоторно, трайно или временно), умствено увреждане или дефект или всяка друга причина за увреждане, или възраст, чието състояние изисква съответното внимание“. Резултатът е наличие на различни тълкувания относно това кой се счита за лице с ограничена мобилност и съответно има право на помощ.

Какви са насоките?

От ръководството става ясно, че въпреки че най-големите категории са пътниците с увреждания и възрастните пътници, има и други уязвими граждани, които са лишени от своята пълна подвижност и може да имат нужда от помощ в зависимост от обстоятелствата на тяхното пътуване.

В ръководството се подчертава, че исканията за помощ трябва да бъдат съразмерни и адаптирани към конкретните нужди на пътника, но се очаква помощта да бъде предоставена без неоснователни ограничения.

В този контекст е важно да се отбележи, че мобилността на пътника може да бъде ограничена на летището, например на много големи летища, на които е необходимо изминаването на дълги разстояния, или на точки на прекачване. В такива случаи ще бъде необходима помощ само на летището — на борда на самолета подвижността на тези пътници няма да се счита за ограничена.

Какво означава предварително уведомяване и защо то е толкова важно?

В какво се състои проблемът?

Предварителното уведомяване е от основно значение, за да могат летището и авиокомпанията да предоставят подходяща помощ.

Понастоящем обаче само малък брой пътници, които имат нужда от помощ, уведомяват предварително за своите нужди преди отпътуване, като по този начин лишават доставчиците на услуги от необходимото време за подготовка за предоставянето на исканата помощ. Това е основната причина за множество проблеми в системата.

Какви са насоките?

За да се гарантира, че доставчиците на услуги са в състояние да предоставят исканата услуга с най-добро качество, от съществено значение е въздушният превозвач да бъде уведомен най-малко 48 часа преди заминаване, да за може да направи необходимата подготовка.

В ръководството се подчертава, че въпреки че доставчиците на услуги трябва да положат необходимите усилия, за да помогнат и на пътниците, които не са уведомили предварително за своите нужди, те могат да дадат предимство на подалите уведомление лица.

Възможно ли е пътниците с ограничена подвижност да бъдат задължени да представят медицинско свидетелство, за да получат безплатна помощ? Не.

В какво се състои проблемът?

Някои въздушни превозвачи искат медицинско свидетелство, с което лицата с увреждания и с ограничена подвижност да докажат своята нужда от помощ. В някои случаи предоставянето на помощ се заплаща.

Какви са насоките?

Въздушните превозвачи и доставчиците на услуги на летищата не могат да искат такова доказателство като предварително условие за закупуването на билет, за разрешаване на лицето да лети или за обосноваване на искане за помощ.

Те могат да изискват медицинско свидетелство единствено ако съществува риск за здравето и безопасността на пътника, на останалите пътници или на членовете на екипажа. Оказването на помощ на лица с увреждания и с ограничена подвижност трябва да бъде безплатно.

Имам нужда от кислород на борда. Мога ли да взема моя собствен апарат, или въздушният превозвач ще ми предостави кислород?

В какво се състои проблемът?

Въздушните превозвачи прилагат различни правила за транспортирането на кислород, което води до объркващи ситуации за пътниците, които се нуждаят от кислород на борда.

Какви са насоките?

Авиокомпаниите са длъжни да пренасят медицинско оборудване безплатно, при условие че са спазени всички приложими изисквания относно опасните стоки.

Например, ако имате нужда от кислород по време на полета, важно е да уточните директно с въздушния превозвач дали можете да вземете своя собствен кислороден апарат. От съображения за сигурност въздушният превозвач може да не разреши или да реши сам да предостави кислорода (въпреки че не е задължен).

Понастоящем няма стандартизирани правила относно пренасянето на кислород в ЕС. Поради това в ръководството се подчертава, че авиокомпаниите имат право да определят свои собствени изисквания във връзка с пренасянето на кислород от съображения за сигурност. Тази информация обаче трябва да бъде представена ясно на пътниците. В ръководството се отбелязва, че ако въздушният превозвач предоставя кислород, това трябва да бъде извършвано на разумна цена.

Трябва ли пътниците с ограничена подвижност винаги да имат придружител? Не.

В какво се състои проблемът?

Някои превозвачи неоснователно отказват достъп на борда на лица с увреждания или с ограничена подвижност, ако те нямат придружител.

Какви са насоките?

Правилото е, че ако Вие сте самостоятелен, можете да пътувате сам.

Ограничената подвижност не е основание въздушните превозвачи да изискват лица с увреждания или с ограничена подвижност да имат придружител.

Може да се изисква даден пътник да бъде придружаван от друго лице само ако е ясно, че пътникът не може да изпълни съответните изисквания за безопасност.

Ако пътувам с придружител, ще трябва ли това лице да си купи билет и може ли да седне до мен?

В какво се състои проблемът?

Въздушните превозвачи имат различни политики относно това дали придружителите на пътници с увреждания и с ограничена подвижност трябва да заплащат своето място. Имало е случаи, когато придружителите не са имали възможност да седнат до нуждаещите се от помощ пътници, въпреки че в регламента се посочва, че трябва да се положат „всички разумни усилия“.

Какви са насоките?

В регламента не с уточнява дали мястото на придружителя трябва да бъде безплатно, или на намалена цена. Поради това ръководството оставя този въпрос на преценката на въздушните превозвачи. За някои превозвачи обаче това е част от тяхното обслужване на клиентите.

В ръководството се подчертава, че каквато и да е политиката на превозвачите по този въпрос, те трябва да предоставят прозрачна информация на пътниците.

Необходимо е също така да се предостави информация, в случай че има някакви специални ограничения във връзка с безопасността по отношение на настаняването на лица с увреждания и с ограничена подвижност, например на места, където те могат да възпрепятстват евакуация при аварийни ситуации.

Що се отнася до настаняването на придружителите до пътника с увреждания или с намалена подвижност, в регламента относно лицата с ограничена подвижност (Регламент (ЕО) № 1107/2006) ясно е предвидено задължението за въздушните превозвачи да положат всички разумни усилия за тази цел. Този въпрос е подчертан в ръководството.

Безплатно ли ще бъде транспортирано моето оборудване, свързано с подвижността?

В какво се състои проблемът?

Лицата с увреждания и с ограничена подвижност не винаги са запознати с правилата, които са приложими за транспортирането на оборудване, свързано с подвижността. Това може да доведе до конфликтни ситуации на летището. Съгласно регламента относно лицата с ограничена подвижност Вие имате право на безплатно транспортиране на два броя оборудване, свързано с подвижността.

Какви са насоките?

В ръководството се подчертава, че лицата с увреждания и с ограничена подвижност имат право на безплатно транспортиране на два броя оборудване, свързано с подвижността. Пътник, който ползва електрическа инвалидна количка, трябва да уведоми превозвача най-малко 48 часа предварително. В ръководството също така се отбелязва, че признатите кучета водачи и кучета придружители пътуват в кабината, при условие че е направено съответното предварително уведомление.

Както и за останалите пътници, спортното оборудване, което не е оборудване, свързано с подвижността, е предмет на общите правила за транспортиране на багаж на авиокомпаниите.

Какво трябва да направя, ако според мен някой въздушен превозвач или летище не спазват моите права?

В какво се състои проблемът?

Често пъти пътниците не са запознати с мерките, които трябва да предприемат, ако смятат, че правата им не са били зачетени и искат да подадат жалба.

Какви са насоките?

В ръководството се обяснява, че:

•Ако смятате, че Вашите права не са били спазени, първо трябва да поставите въпроса пред управителя на летището или въздушния превозвач.

•Ако не сте удовлетворен от техния отговор, можете да подадете жалба пред компетентния национален изпълнителен орган, чиято роля е да гарантира, че транспортните оператори третират всички пътници съобразно техните права. Списъкът на изпълнителните органи може да бъде намерен тук.

Какви са следващите стъпки?

Ръководството, което ще бъде направено обществено достояние, ще помогне на въздушните превозвачи и на летищата да прилагат по-добре регламента и съответно ще улесни още повече пътуването с въздушен транспорт за лицата с увреждания и с ограничена подвижност. Също така то ще помогне на националните изпълнителни органи при прилагането на регламента. Ръководството ще има истинска добавена стойност по-специално при очакваното увеличение на пътуванията на лица с увреждания и с ограничена подвижност във връзка с олимпийските и параолимпийските игри.

За повече информация:

За повече информация относно правата на пътниците с ограничена подвижност посетете:

http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/air_en.htm

Източник на информация:Рапид

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct