Последни новини

1. Урсула фон дер Лайен произнася знаковата си реч за състоянието на ЕС
2. Европейската комисия в готовност за емитирането на 250 милиарда евро „зелени“ облигации
3. Започва конкурсът на ЕС за млади преводачи
4. Отново на училище: подкрепа от ЕС за ученици, студенти и учители
5. Тръгва експресът „Връзка с Европа“ по повод Европейската година на железопътния транспорт
6. Коронавирус: 70 % от пълнолетното население на ЕС е напълно ваксинирано
7. Политика на сближаване на ЕС: 120 милиона евро в подкрепа на възстановяването в България

Всички новини

Предложенията на Европейската комисия за облекчаване на юридическите формалности при трансгранично наследяване се превръщат в закон

Предложенията на Европейската комисия за облекчаване на юридическите формалности при трансгранично наследяване се превръщат в закон

Създадена на: 09 06 2012

Предложението на Комисията за опростяване на уреждането на наследяванията с международен елемент получи окончателна подкрепа от страна на Съвета на министрите на правосъдието на държавите — членки на ЕС. Предложенията на Европейската комисия ще облекчат юридическите формалности при смъртта на член на семейството, който притежава собственост в друга държава от ЕС. След като бъдат публикувани в Официален вестник на ЕС, което се очаква да стане до няколко седмици, държавите членки ще разполагат с 3 години, за да приведат своето национално законодателство в съответствие с новите правила на ЕС относно наследяването, така че те да станат приложими.

„Около 12,3 милиона европейци живеят в друга страна от ЕС и всяка година има около 450 000 наследявания с международен елемент, оценявани на над 120 млрд. евро. Понастоящем различните правила относно компетентността и приложимото право в 27-те държави — членки на ЕС, създават правни главоблъсканици за скърбящите семейства,“ заяви комисарят на ЕС по въпросите на правосъдието и заместник-председател на Комисията Вивиан Рединг. „Днешното одобрение, дадено от Съвета, за новите правила на ЕС ще гарантира правна сигурност на хиляди семейства, изправени пред наследявания с международен елемент."

Днешното решение ще доведе до значително опростяване на уреждането на наследяването с международен елемент, като се осигурява единен критерий за определяне както на компетентността, така и на приложимото право при трансгранично наследяване — този на обичайното местопребиваване на починалия. То също ще позволи на гражданите да организират предварително завещаването на своето имущество при пълна правна сигурност. Одобрението също така проправя пътя за въвеждането на европейско удостоверение за наследство, което ще позволи доказването на статута на наследник или на управител на наследство в целия ЕС без други формалности. Това представлява значителен напредък в сравнение с настоящото положение, при което понякога е много трудно да се упражнят притежаваните права. В резултат на въвеждането на удостоверението за наследство процедурите ще се ускорят, а разходите за тях ще намалеят.

Контекст

На 14 октомври 2009 г. Комисията направи предложение за регламент за опростяване на уреждането на наследяването с международен елемент (вж. IP/09/1508). В регламента е предвиден единен критерий за определяне както на компетентния орган, така и на приложимото право при трансгранично наследяване — този на обичайното местопребиваване на починалия. Хората, живеещи в чужбина, ще могат обаче да избират към наследството им в неговата цялост да се прилага правото на държавата, чиито граждани са.

През март 2012 г. Комисията по правни въпроси на Европейския парламент и Европейският парламент на свое пленарно заседание гласуваха доклада за законодателните предложения (вж. IP/12/209).

За повече информация:

Европейска комисия — семейноправни въпроси и наследяване:

Новини от Генерална дирекция „Правосъдие“:

Интернет страница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

За контакти:

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Източник на информация:Рапид

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct